Analýza_veľkosti_podzemného_odtoku_v_povodiach_Belej_a_Ľupčianky

Authors: Diana Porubská 1   
1 Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 701
ISBN: 978-80-970712-5-7