Nový typ ColV plazmidu nesúci rezistenciu voči ortuti a distribúcia jeho vybraných vlastností v populácii Escherichia coli tráviaceho traktu ošípaných

Authors: Lívia Fecskeová    
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 70
ISBN: 978-80-970421-8-9