Transformačná aktivita novoobjavenej mutácie v RET proto-onkogéne v súvislosti s MEN 2A syndrómom

Authors: Soňa Fekecsová 1   
1 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2010
Section: Open section for students
Abstract No.: 68
ISBN: 978-80-970421-8-9