Ocenení účastníci Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2012

Authors: Admin PREVEDA 1   
1 Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR   
Year: 2012
Section: Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
Abstract No.: 675
ISBN: 978-80-970712-3-3