Využití kombinace uhlíkových nanomateriálů při přípravě enzymatických elektrod biopalivových článků

Authors: Jaroslav Filip    
Year: 2011
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 67
ISBN: 978-80-970712-1-9