Abdominálna obezita a jej metabolické a aterogénne riziká

Authors: Zdenka Hertelyová    
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 666
ISBN: 978-80-970712-3-3