Diverzita denných motýľov na lúčnych a pasienkových biotopoch v obciach Telgárt a Šumiac

Authors: Martina Babálová 1   
1 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 649
ISBN: 978-80-970712-3-3