Diagnostika vodného režimu pôd s využitím metód umelej inteligencie

Authors: Marek Rodný 1   
1 Ústav hydrológie SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 648
ISBN: 978-80-970712-3-3