Štúdium distribúcie vybraných toxických prvkov v zložkách životného prostredia v Španej doline

Authors: Peter Boháč 1   
1 KCH FPV UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 643
ISBN: 978-80-970712-3-3