Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom

Authors: Martina Némethová 1   
1 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 633
ISBN: 978-80-970712-3-3