Porovnanie kvality zahraničných bylinných čajov u vybraných druhov liečivých rastlín

Authors: Petra Bujňáková 1   
1 Stredná zdravotnícka škola, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 632
ISBN: 978-80-970712-3-3