Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti

Authors: Katarína Turáková 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 630
ISBN: 978-80-970712-3-3