Funkčná analýza génu OGG1 kódujúceho DNA N-glykozylázu z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis

Authors: Zuzana Dobiašová 1   
1 Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 629
ISBN: 978-80-970712-3-3