Korelácia medzi in vitro a in vivo imunomodulačnými účinkami probiotík

Authors: Jana Štofilová 1   
1 Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 628
ISBN: 978-80-970712-3-3