Lipidová dvojvrstva modifikovaná kalixarénmi ako model biologickej membrány pre štúdium interakcie s ligandmi

Authors: Zuzana Garaiová 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 627
ISBN: 978-80-970712-3-3