Využitie metódy inverznej PCR pri štúdiu promótorovej sekvencie α-glukozidázového génu na chromozóme Candida utilis

Authors: Hana Halászová 1   
1 Katedra molekulárnej biológie, PriF UK, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 626
ISBN: 978-80-970712-3-3