Závislosti rýchlosti adsorpcie 60Co(II) od času na bentonite z ložiska Jelšový potok

Authors: Katarína Heglasová 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 621
ISBN: 978-80-970712-3-3