Inventarizácia brehového porastu a čiastkové návrhy spevnenia prietokového profilu koryta rieky Žitava

Authors: Ján Valach 1   
1 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 620
ISBN: 978-80-970712-3-3