Vplyv omega-3 mastných kyselín na distribúciu a expresiu membránového konexínu 40 v aorte potkana počas zápalu

Authors: Karel Frimmel 1   
1 Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2011
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 62
ISBN: 978-80-970712-1-9