Černobyľ po 25 rokoch

Authors: Jana Strišovská 1   
1 Prírodovedecká fakulta UK, Katedra jadrovej chémie, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 619
ISBN: 978-80-970712-3-3