Kyselina močová v krvnom sére

Authors: Mária Kuffová 1   
1 LF UPJŠ, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 618
ISBN: 978-80-970712-3-3