Odnos látok z horného povodia Hrona

Authors: Lucia Ochmanová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Katedra krajinného inžinierstva, Nitra   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 617
ISBN: 978-80-970712-3-3