Optimalizácia expresie ľudského rastového faktoru v baničkových kultúrach Escherichie coli

Authors: Diana Dianovská 1   
1 PriFUK, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 616
ISBN: 978-80-970712-3-3