Biochemické zmeny po hypoxicko/ischemickom inzulte v modeli subchromickej hypoxie gravidných matiek potkanov

Authors: Natália Sedláčková 1   
1 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Slovenska republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 615
ISBN: 978-80-970712-3-3