Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: testovanie embryogénnych línií a výber vhodného kultivačného média

Authors: Lenka Fráterová    
Year: 2010
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 61
ISBN: 978-80-970421-8-9