Vplyv ω-3 a ω-6 mastných kyselín na fyzikálny stav mitochondriálnych membrán pri ochorení diabetes mellitus

Authors: Patrik Krumpolec 1   
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 605
ISBN: 978-80-970712-3-3