Vplyv pohlavia na endotelovú funkciu u mladých WKY a SHR potkanov

Authors: Peter Slezák 1   
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 603
ISBN: 978-80-970712-3-3