Význam aditívneho účinku Pycnogenolu® v kombinovanej terapii endotelovej dysfunkcie u experimentálneho diabetu.

Authors: Stanislava Jankyová    
Year: 2012
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 601
ISBN: 978-80-970712-3-3