Stanovenie presnosti a ostatných charakteristík GPS prijímača pre použitie pri mapovaní dna malých vodných nádrží

Authors: Jakub Fuska    
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 60
ISBN: 978-80-970712-1-9