Modulácia vápnikových transportérov v neurodegeneratívnych procesoch CNS

Authors: Katarína Jašková 1   
1 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 591
ISBN: 978-80-970712-3-3