Oxytocín stimuluje remodeláciu tukového tkaniva potkana

Authors: Lucia Gajdošechová 1   
1 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 58
ISBN: 978-80-970712-1-9