Analýza vybraných modelov pre časový záznam stacionárnej anizotropie difenylhexatriénu v membránach erytrocytov onkologických pacientov

Authors: Pavol Námer 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 578
ISBN: 978-80-970712-3-3