Ostropórky Oxyporus spp. a klanolístka Schizophyllum commune ve veřejné zeleni modelových měst východních Čech

Authors: Michaela Boháčová 1   
1 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 576
ISBN: 978-80-970712-3-3