Adaptácia srdcových mitochondrií na ischemicko-reperfúzne poškodenie

Authors: Martina Muráriková 1   
1 Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 571
ISBN: 978-80-970712-3-3