Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie

Authors: Martina Furjelová 1   
1 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovenská republika   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 568
ISBN: 978-80-970712-3-3