Vplyv prídavku šošovicovej múky na kvalitatívne vlastnosti pečiva

Authors: Michal Magala    
Year: 2012
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 564
ISBN: 978-80-970712-3-3