Bakteriálne spoločenstvá sírnych prameňov na východnom Slovensku

Authors: Terézia Nikorovičová 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 561
ISBN: 978-80-970712-3-3