Akútna fáza experimentálneho diabetes mellitus u potkana je sprevádzaná zvýšenou fluiditou membrán a aktivitou Mg2+ ATPázy srdcových mitochondrií

Authors: Magdaléna Jašová 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 553
ISBN: 978-80-970712-3-3