Diverzita mikrostanovíšť a ich vplyv na regeneráciu smreka a jarabiny vtáčej v horských pralesoch Nízkych Tatier

Authors: Peter Glončák    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 55
ISBN: 978-80-970421-8-9