Látkové zaťaženie v čiastkovom povodí horného Hrona

Authors: Katarína Krupová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva, Nitra   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 536
ISBN: 978-80-970712-3-3