Zaujímavé nálezy chrobákov na antropogénnych biotopoch kultúrnej krajiny

Authors: Beáta Baranová    
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 517
ISBN: 978-80-970712-3-3