Dekontaminácia streptokokových biofilmov na zuboch a plastoch pomocou studenej plazmy elektrických výbojov

Authors: Zuzana Šipoldová 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 515
ISBN: 978-80-970712-3-3