Bryoflóra hradov a zrúcanín údolia Dyje a pohoria Chřiby

Authors: Daniela Uhereková Šmelková 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra botaniky, Bratislava, SR   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 513
ISBN: 978-80-970712-3-3