Genotoxický účinok nanočastíc využívaných v medicíne

Authors: Kristína Jiríčková 1   
1 Katedra molekulárnej biologie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 511
ISBN: 978-80-970712-3-3