Testovanie bucilamínu a jeho oxidovaného metabolitu na protektívne účinky voči voľno-radikálovej degradácií hyalurónanu in vitro

Authors: Mária Baňasová 1   
1 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, SR   
Year: 2012
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 510
ISBN: 978-80-970712-3-3