Magnetická kvapalina redukuje amyloidné agregáty inzulínu

Authors: Katarína Šipošová 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko   
Year: 2012
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 506
ISBN: 978-80-970712-3-3