Expresia génov bunkového cyklu v tkanive kolorektálneho karcinómu v korelácii k expresii hodinového génu per2

Authors: Mária Krkošová 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 505
ISBN: 978-80-970712-3-3