Identifikácia chemickej kontaminácie vo vodnej vzorke pomocou kvapalinovej chromatogafie s hmotnostnou spektrometriou počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise

Authors: Katarína Grolmusová    
Year: 2010
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 50
ISBN: 978-80-970421-8-9