Štúdium mutácií v génoch kódujúcich peroxizómové proteíny

Authors: Jana Konkoľová 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 5
ISBN: 978-80-970712-1-9