Porovnanie vplyvu prirodzeného spôsobu znášky a chovateľského zásahu do znášky vajec na rast holúbät u poštových holubov

Authors: Lenka Malíková 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 481
ISBN: 978-80-970712-3-3